KÄLLKRITIK – och slutspurt!

I dag är det källkritikens dag – eller… Jo då, oss kan ni lita på.

Källkritik är på många sätt ett sätt att tänka, att alltid ha en vaksam fråga på lut. För barn (och vuxna) kan skönlitteraturen vara en bra väg att träna tankarna och prata om innehåll. Våra hyllor är fyllda – dessutom är vi inne i slutspurten på bokrean med 3 böcker för 2 – så kom in!!!

Caroline Gezelius