LÄS FÖR BARNEN!!!

Vi behöver väl knappast berätta att vi gillar läsning eller hur viktigt vi tycker det är för en människa att kunna läsa. Säger bara DEMOKRATI! Men i dag är det Internationella läskunnighetsdagen och det kan vi inte låta passera obemärkt.

Det är inte mindre än 51 år sedan som UNESCO började uppmärksamma denna dag och så här skriver de på sin hemsida:

"Läskunnighet är en förutsättning för att utrota fattigdom, uppnå jämställdhet och för att skapa hållbara, välmående och fredliga samhällen. Läs- och skrivkunnighet skapar en positiv spiral, där läskunniga föräldrar är mer benägna att sända sina barn till skolan och personer har större chans att tillvarata olika utbildningsmöjligheter."

Så läs för era barn! I kväll, i morgon, nu genast! Vet ni inte vilken bok ni ska börja med så fråga en bibliotekarie eller någon av oss i landets alla fina bokhandlar.  

Caroline Gezelius